• Fotografi Video

Cookies- och integritetsinformation (DE SE)

På denna sida hittar du information om hur vi hanterar och behandlar personuppgifter enligt GDPR. Syftet är att du skall känna dig trygg i att vi respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Informationen här skall vara lättförståeligt och tydligt om vilken data vi samlar in och varför och vilka rättigheter du som registrerad har.

Uppdaterad: 2018-05-22

Ansvaret

Ombre, 690302-0000, Nackagatan 4, 18146 Stockholm är leverantör av webbplatsen. Ombre är Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter på webbplatsen som du delar med oss och har då ansvaret för all hantering inklusive säkerhetsåtgärderna kring dessa.

Ombre inhämtar uppgifter från dig som kund och kan exempelvis vara namn, adress, epost, telefonnummer och bilder. Ombre registrerar personuppgifter i samband med att du:

- får inloggningsuppgifter till webbplatsen och blir kund
- beställer något av oss.
- du kontaktar oss via e-post, telefon, vår webbplats eller sociala medier.
- du besöker webbplatsen och accepterar cookies, och inklusive men inte begränsat till trafikdata, platsdata, webbloggar, och annan kommunikationsdata samt tex IP-adress, operativsystem, webbläsartyp, geografisk plats och typ av enhet som används vid besöket.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. T.ex kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Vi samlar in personuppgifter från dig när du nyttjar webbplatsen och använder den för att på olika sätt för att kunna leverera samt förbättra och utveckla tjänsten och även i vissa fall för marknadsföring. Vi använder också personuppgifter i fakturering och bokföring och de sparas enligt bokföringslagen.

Kategorier av personuppgifter

- När du blir kund så samlar vi in förnamn, efternamn, användarnamn och e-postadress.
- Om du beställer något så samlar vi även in adressuppgifter, telefonnummer. Dessa personuppgifter samlar vi enbart in för att kunna ta betalt och därefter leverera ordern.
- om du kontaktar oss så samlar vi in namn och e-postadress.

Vilka lämnar  vi ut personuppgifter till?

Utlämnande till underleverantörer

Vi delar endast personuppgifter med andra aktörer när det behövs för ett specificerat ändamål. I flera fall anlitar vi själva underleverantörer, dessa kommer att ta del av personuppgifterna i egenskap av personuppgiftsbiträden (se tabell i botten för vilka dessa är). Det innebär att de endast får använda sig av uppgifterna för våra ändamål, det får inte använda dem för något eget syfte eller vinning och de skall också följa regler kring personuppgifter. Dessa typer av underleverantörer kan vara tex underleverantörer för fakturering och leverans av varor, för IT-drift och IT-stöd, för fakturering och för bokföring. 

Utlämnande till andra parter

I vissa fall kan vi även komma att lämna ut dina personuppgifter till andra externa parter som inte är våra biträden, utan som själva har ett eget ändamål och ansvar för sin hantering av personuppgifterna. Detta kan ske i följande fall:

Utlämnande till myndighet  (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) för det fall lag kräver att vi gör det.

Vi lämnar inte ut personuppgifter till annonsörer och vi säljer aldrig dina personuppgifter vidare till externa parter.

Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt få information om ifall vi behandlar personuppgifter om dig. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett så kallat registerutdrag.

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade eller att ofullständiga personuppgifter kompletteras.

Under vissa förutsättningar har du rätt att få personuppgifter raderade, exempelvis om du återkallar ditt samtycke samt begär att de ska raderas och ingen annan rättslig grund finns för behandlingen av dem.

Under vissa förutsättningar har du rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas. Det innebär att dina personuppgifter inte längre får behandlas om inte vi kan visa att den rättsliga grunden intresseavvägning är tillämplig för behandlingen av dina personuppgifter.

Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Det gäller under den tid som andra invändningar bedöms. Begränsning innebär att vi inte får göra något med dina personuppgifter mer än fortsätta lagra dem.

Under vissa förutsättningar har du även rätt att få dina personuppgifter utlämnade av oss i ett format så de kan överföras till en annan personuppgiftsansvarig. Det innebär att dina uppgifter i så fall ska lämnas ut och kunna överföras i ett strukturerat, elektroniskt format.

Så styr du själv över ditt konto och vår kommunikation till dig

Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att uppdatera dina kontoinställningar på Min sida eller genom att klicka på ”avsluta prenumeration” i e-post  som vi skickar dig. Du kan också kontakta oss så hjälper vi dig.

Om du vill att någon åtgärd ska vidtas vad gäller dina rättigheter kan du kontakta oss på david@elmfeldt.se.

Om du inte är nöjd med hur dina personuppgifter behandlas eller upplever att dina uppgifter blivit felaktigt hanterade har du möjlighet att lämna klagomål hos tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.

Om du vill veta mer

Om du vill veta mer så kontaktar oss på david@elmfeldt.se.

Särskilt om cookies

När du besöker webbplatsen så kan det hända att personuppgifter samlas in via så kallad cookies. Detta görs endast efter samtycke. Cookie är en liten mängd data och ofta med en tidsstämpel. Cookien skickas från webbplatsen till din enhet och lagras där. Cookien använder vi för att hålla reda på din inloggning när hoppar mellan sidor men också annan data för att kunna Tjänsten skall fungera för tex dig som är betalande medlem. Data kan vara teknisk information om din enhet och uppkoppling såsom webbläsarversion, identifierare, ip-adress. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part.

Det finns två typer av cookies, permanenta och sessions-cookies. De permanenta lagras under en längre period medan sessions-cookies används vid det enskilda besöket och försvinner när du stänger webbläsaren. I webbläsaren kan du ställa in hur cookies skall få hanteras av webbplatsen. Avaktiverar du cookies så kommer webbplatsen att fungera dåligt.

De cookies vi använder:

  • Webbplatsens egna för att kunna ge dig en funktionell webbplats
  • Google Analytics: Mäter besöksstatistik

Underbiträden för behandlingen av personuppgifter

Nedanstående är de underbiträden där dina personuppgifter kan behandlas.

Behandling

Leverantör

Plats

Bokföring

Fortnox

Sverige

Betalning

PayPal

USA/EU

Powered by: Imagedesk